Outdoor

น้ำยา coating G-Power ของเราใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็น กระจก ป้ายโฆษณา แผงโซล่าเซลล์ ฯลฯ

เมื่อเคลือบแล้ว จะลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง ทำความสะอาดได้ง่าย สีไม่จางไว

 


Related Products

Indoor

Read More